Наші вчителі

№ за/п

П. І. Б.

Дата народження

Посада

Назва навчального закладу, який закінчив

Спеціальність за дипломом

Категорія

З якого часу працює в даній школі

Який предмет викладає

1.

Швець Олена Юхимівна

23. 02. 1948

Директор

Київський педагогічний інститут

Вчитель географії

Вища, ст. учи тель

1967

Геог рафію

2.

Борисова Світлана Василівна

25. 09. 1951

Учи тель

Читинський педагогічний інститут

Вчитель марематики

1 кате горія

1986

Математику

3.

Ященко Галина Вікторівна

11. 05. 1974

Учи тель

Київський педагогічний інститут

Вчитель укр. мови та літе-ратури

Спеціаліст

2005

Укр. мову та літе-ратуру

5.

Огородник Валентин Миколайович

02. 12. 1940

Учи тель

Житомирсь кий педагогічний інститут

Вчитель англійсь кої мови

1 кате горія

2001

Англійську мову

6.

Бордусь Галина Миколаївна

08. 12. 1964

Учи тель

Ржищівське педагогічне училище

Вчитель початко вих класів

Спеціаліст

2006

Почат кові класи

7.

Кондраток Ірина Сергіївна

21.09.1985

Учи тель

Київський педагогічний університет

Вчитель хімії та біології

Спеціаліст

2018

Біоло гію , хімію

Кiлькiсть переглядiв: 70